OBAVEZNA PRIMENA POSEBNIH MERA ZBOG AFRIČKE KUGE SVINJA 09032021

U vreme epidemije Kovida19, sto~ari u okrugu suo~avaju se i sa epidemijom afri~ke kuge svinja. Na gazdinstvu u selu Gnjilan gde je potvr|ena afri~ka kuga svinja
sredinom februara uginule su tri svinje, a 4 su eutanazirane. Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprvrede proglasilo je za zara`ena podru~ja  sela Gnjilan
i Barje ^iflik i grad Pirot. Od tada nisu registrovani novi slu~ajevi zaraze. Zabrana uzgoja svinja u selima na Kru`nom putu i drugima, koja su u blizini podru~ja gde
je pro{le godine registrovan virus, i dalje ostaje na snazi.