SLOBODNA ZONA PIROT U GODINI KRIZE OSTVARILA VEĆU DOBIT NEGO 2019. 05032021

U Slo­bod­noj zoni Pirot, poslu­ju 22 proizvodne kom­pani­je. Veliko je intereso­van­je za otvaran­je novih fir­mi koje }e poslo­vati u sis­te­mu Zone, ka‘e izvr{ni direk­tor Vladimir Ili}.