JEDINSTVO PORAŽENO OD VLASINE U TRENING UTAKMICI

U tren­ing utak­mi­ci jed­na od najboljih ekipa Srpske lige Istok Vlasi­na savladala je u Piro­tu ekipu Jedin­st­va sa 4 : 0. Golove su postigli Djo­ki}, Alek­san­dar Stankovi}, Markovi} i Niko­la Stankovi}.