JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA CNC OPERATERE I MAGACIONERE

Job info cen­tar iz Piro­ta, sa part­ner­i­ma Zip cen­trom i UG Osve‘enje orga­nizu­je obuke na rad­nom mes­tu. U toku je javni poziv za obuku na rad­nom mes­tu za zan­i­man­ja CNC oper­ater u tek­stil­noj indus­tri­ji i magacioner.