JEDINSTVO U TRENING UTAKMICI PROTIV VLASINE

Pirot­sko Jedin­st­vo sutra igra jo{ jed­nu tren­ing utak­micu u sklopu priprema za prole}ni deo prven­st­va Zone istok. U goste im dolazi srp­skoli­ga{ Vlasi­na iz Vla­sot­in­ca. Me~ se igra na pomo}nom terenu grad­skog sta­diona od 14 sati.