MINISTAR DMITROVIĆ POSETIO BELU PALANKU

Min­istar za brigu o porod­i­ci i demografi­ju Ratko Dmitro­vi} pose­tio je danas Belu Palanku. Raz­go­varao je sa predsed­nikom op{tine Gora­nom Miljkovi}em. Pose­tio je i Osnovnu {kolu ”Ljup~e [panac”.