PIROTSKO POZORIŠTE GOSTUJE U NIŠU

Pirot­sko pozori{te gos­tu­je u Nar­o­d­nom pozori{tu Ni{ sa pred­stavom ”Kako smo spre­mali gospo|u min­istarku”. Komad je na reper­toaru ni{kog pozori{ta u sub­o­tu od 18 sati.