PEŠIĆ: UGOSTITELJI POŠTUJU MERE, KONTROLE I PRODAJE ROBE OKO ZELENE PIJACE 18022021

I tokom min­ulih prazni­ka kon­trolisano je po{tovanje mera pre­ven­ci­je {iren­ja virusa korona. Osim rada ugos­titeljskih objeka­ta inspek­tori su kon­trolisali i pro­da­ju na pros­toru oko Zelene pijace.