BELI SPREMNI ZA NASTAVAK PRVENSTVA

Narednog viken­da po~inje prole}ni deo prven­st­va Prve lige Srbi­je u fud­balu. U prvom kolu Radni~ki gos­tu­je u sub­o­tu u Kral­je­vu gde se sas­ta­je sa ekipom Sloge. Sude}i po igri u posled­nje dve tren­ing utak­mice Beli sprem­no do~ekuju nas­tavka prven­st­va, Radni~ki je u ovom prelaznom roku anga‘ovao 10 novih fudbalera.