OD 37 ODSTRELJENIH DIVLJIH SVINJA U OVOJ SEZONI 24 POZITIVNE NA AFRIČKU KUGU SVINJA

Lov­na sezona ne ide na ruku lovci­ma na podru~ju okru­ga. Od ukupnog bro­ja ustrel­jenih divljnih svin­ja dve tre}ine su poz­i­tivne na afri~ku kugu, ka‘u iz Lova~kog udru‘enja Poni{avlje.