NASTAVAK INVESTICIJA PIROTSKOG VODOVODA

Pred JP Vodovod i kanal­izaci­ja i ove godine je mno­go posla na pripre­mi za real­izaci­ju pro­jek­ta izgrad­nje pre~ista~a otpad­nih voda. Pro­cen­je­na vred­nost ovog kom­plek­snog pro­jek­ta je 15,5 mil­iona evra.