ŠESTA POBEDA KOŠARKAŠA PIROTA

Ko{arka{i Pirot, u petak su zabele‘ili {estu pobedu u Ko{arka{koj ligi Srbi­je. Me~ sa Dunavom iz Star­ih Banova­ca, odi­gran je u hali ”Kej.