PIROTSKI ZONAŠI NASTAVLJAJU PRIPREME

Pirot­s­ki zona{i Jedin­st­vo i Sen­jak ju~e su igrali tren­ing utak­mice u okviru priprema za nas­tavak prven­st­va Zone Istok.