U JEKU SKI SEZONA NA STAROJ PLANINI

Stara plan­i­na je i ove sezone izbor mnogih lju­bitel­ja zim­skih sporto­va iz svih kra­je­va dr‘ave. Pute­vi do kro­va Srbi­je su pro­hod­ni. Zim­s­ka sezona proti~e uz po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je na suzbi­jan­ju {iren­ja virusa korona.