U TOKU KONKURSI ZA PROJEKTE UDRUŽENJA GRAĐANA I VERSKIH ZAJEDNICA

Grad Pirot raspisao je konkurse namen­jen­je sufi­nan­sir­an­ju i finan­sir­an­ju pro­jeka­ta nevla­dinih orga­ni­zaci­ja. U toku je i konkurs za pro­jek­te ver­skih zajednica.