SERIJAL VREDNOSTI I RETKOSTI STARE PLANINE

Ser­i­jal u pro­duk­ci­ji Tele­viz­ije Pirot ” Vred­nos­ti i retkosti Stare pla­nine” odu{evio je gledaoce {irom sve­ta. U ~ak 8 epi­zo­da koje se pre­mi­jer­no emi­tu­ju na na{oj tele­viz­iji, lju­bitelji­ma putopisa, prirode i avanu­tris­ti­ma, Stara plan­i­na dos­tup­na je iz svakog ugla.