TANASKO RAJIĆ POČEO PRIEPREME

FK Tanasko Raji} osvo­jio je tit­u­lu jesen­jeg prva­ka Zone Istok. Pop­u­larne ”topdz­i­je” u nedelju su po~ele pripreme za nas­tavak prven­st­va. Ju~e smo snim­ili nji­hov tren­ing na pirot­skom Keju.