MAKARON MODA TRAŽI TEKSTILNE RADNIKE

Turs­ka fir­ma Makaron Moda doo, koja poslu­je u Velikoj Plani, otvara pogon u Piro­tu. Job info cen­tar u sarad­nji sa ovom kom­pani­jom otvo­rio je javni poziv za zapoŠšŠ{ljavanje rad­ni­ka u tek­stil­noj industriji.