ZZJZ: JOŠ 17 POZITIVNIH NA KOVID19, DOBAR ODZIV ZA VAKCINACIJU

Vakcinu pro­tiv virusa korona u Pirot­skom okrugu od po~etka masovne imu­niaci­je do danas u 14:30, prim­i­le su 4.474 oos­be, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Navode da je izuzetno dobar odziv gra|ana za imu­nizaci­ju. Zavod trenut­no raspola‘e sa 4.800 doza kineske vakcine za Pirot­s­ki okrug.