NEIZVESNO ODRŽAVANJE SALONA KNJIGE I GRAFIKE

Odr‘avanje 22. Salona knjige i grafike idu}eg mese­ca jo{ uvek je neizves­no. Pre­ma re~ima direk­to­ra Doma kul­ture, Mi{ka ]iri}a, iako se ne zna da li }e salon biti odr‘an od 18. do 25. feb­ru­ara, u ovoj ustanovi se sprovode pro­ce­dure neophodne za orga­ni­zaci­ju manifestacije.