PODSTICAJI U POLJOPRIVREDI

I ove godine min­istarst­vo poljoprivrede izd­va­ja 25 mil­i­jar­di dinara za direk­t­na davan­ja poljoprovred­nici­ma.