POČELA VAKCINACIJA GRAĐANA U PIROTU, DANAS NA TRI LOKACIJE

U ambu­lan­ta­ma Tijabara i Tigar i Med­i­ci­ni rada u pirot­skoj bol­ni­ci danas je po~ela vakci­naci­ja gra|ana koji su prim­ili obave{tenje za imu­nizaci­ju pro­tiv Kovi­da 19.