MILICA PRIČA UNAZAD 19012021

Jezi~ka prav­i­la se ~esto men­ja­ju. Akcen­ti su kamen spot­i­can­ja mnogih. Neke re~i, slo‘enice i med­i­cin­s­ki ter­mi­ni te{ko se izgov­o­ra­ju. Piro}anki Mili­ci Ili} iz Temske to nije prob­lem ni kada gov­ori unazad.