KOŠARKAŠICE GIMNAZIJALCA SLAVILE U POŽEGI

U 14. kolu Druge ‘enske lige @KK Gim­naz­i­jalac Tigar je u Po‘egi savladao ekipu Sloge sa 40 : 36. Najbol­ja i naje­fikas­ni­ja u na{em timu bila je Mil­i­ca Man~i} sa 19 poe­na.