POPLAVE NAPRAVILE ŠTETE U DOMAĆINSTVIMA

Obilne padavine dovele su do izli­van­ja reka i poto­ka iz kori­ta. [teta }e tek biti pro­cen­je­na, a najve}a je, ka‘u na{i sugra|ani pri~injena u pri­vat­nim ku}ama.