PONOVO RAD SA KORISNICIMA U BIBLIOTECI

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot od danas pono­vo radi sa koris­nici­ma. Rad­no vreme odel­jen­ja za odrasle je od 7:30 do 19 sati.