BUJICA SRUŠILA MOST U VLADIKINIM PLOČAMA, POPLAVLJENA IZLETIŠTA I MOBILIJARI

[tete ima i na Staroj plani­ni i u doli­ni Jerme. Teren obi­laze i zaposleni u JP Srbija{ume i Parku prirode Stara planina.