TONČIĆ: REKE SE VRAĆAJU U KORITA, EKIPE NA TERENU

Situaci­ja se u Pirot­skom okrugu posle dvod­nevnih popla­va polako sta­bi­lizu­je. Vanred­no je u sve ~etiri op{tine okruga.