EVAKUISANI MEŠTANI CRVENE REKE I DELA NASELJA MURICA U BELOJ PALANCI

Vanred­na situaci­ja i u Beloj Palan­ci. Evakuisani su me{tani Crvene Reke. Visok vodostaj Ni{ave poplavio je i 40 ku}a u belopalan~kom naselju Murica.