TREĆA POBEDA KOŠARKAŠICA GIMNAZIJALCA

Ko{arka{ice @KK Gim­naz­i­jalac Tigar zabele‘ile su tre}u pobedu u prven­stvu Druge lige po{to su u hali Kej posle produ‘etka savladale ekipu Radni~kog iz Beogra­da sa 73 : 68. Me~ je u reg­u­larnom toku zavr{en rezul­tatom 62 : 62. To je zaosta­la utak­mi­ca deve­tog kola Druge ‘enske lige.