BUDUĆI MEHATRONIČARI DOBILI POKLONE OD KOMAPANIJE ”TIGAR TYRES”

Dual­no obra­zo­van­je i dal­je je nov­ina u Srbi­ji. Po ovom mod­elu od sep­tem­bra se nas­ta­va odvi­ja i Tehni~koj {koli u Piro­tu u odel­jen­ju budu|ih tehni~ara meha­tron­ike. Dual­no obra­zo­van­je {kola real­izu­je u sarad­nji sa Kom­pani­jom Tigar Tyres.