NOVOGODIŠNJI PROGRAM TELEVIZIJE PIROT

I ove godine 31. decem­bra, Tele­viz­i­ja Pirot pripremi­la je bogat novogodi{nji pro­gram koji po~inje u 15 sati. [ta vas sve o~ekuje, pogleda­jte u nared­nim minutima.