FUDBALSKI KLUBOVI USPEŠNO ZAVRŠILI JESENJI DEO PRVENSTVA

Fud­bal­s­ki savez Gra­da Piro­ta i Pirot­skog okru­ga, po{tuju}i mere i pre­poruke Fud­bal­skog Saveza Srbi­je, Fud­bal­skog saveza regiona isto~ne Srbi­je i Kriznog {taba, uspe{no je zavr{io jesen­ji deo prvenstva.