ZAVRŠENA SETVA OZIMIH STRNIH ŽITA

Vre­men­s­ki uslovi pogodovali su setvi ozim­ih strnih ‘ita. Sporadi~ne su parcele u okrugu na koji­ma ovaj posao nije zavr{en. Radi se i na pripre­mi zemlji{ta za prole}nu setvu.