KLIZALIŠTE I SKIJALIŠTE SPREMNI ZA ZIMSKU SEZONU 14122020

Klizali{te na Omladin­skom sta­dionu i skijali{te na Plan­i­narskom domu sprem­ni su za zim­sku sezonu. Kad }e po~eti da rade zav­isi od epidemiolo{ke situacije.