JOŠ JEDNA AKCIJA DAVANJA KRVI U PIROTU

Crveni krst Pirot i Zavod za trans­fuz­i­ju krvi iz Ni{ sutra orga­nizu­ju akci­ju dobro­voljnog davan­ja krvi. Akci­ja je u pros­tori­ja­ma Crvenog krs­ta u Jevre­jskoj uli­ci broj 2, od 9 do 15 sati.