ZZJZ: TERMINI ZA TESTIRANJE NA VIRUS KORONA

Iz  Zavo­da za javno zdravl­je Pirot obave{tavaju da se testi­ran­je na virus korona radi svakog danog dana i to: 

od 8 sati PCR testiranje;

od 10 sati testi­ran­je brz­im serolo{kim testom anal­i­zom krvi;

od 11 sati testi­ran­jem anti­gen­skim testom anal­i­zom brisa. 

Sva testi­ran­ja rade se u Kovid kući­ci, navode iz Zavoda.