ONLINE OBUKA O FRANCUSKOM STRIPU

Bib­liotekari Nar­o­dne bibloteke Pirot Bojana Miti} i Milan Jovanovi} danas su bili uklju~eni u online pre­da­van­je o fran­cuskom stripu. Re~ je o pro­jek­tu koji je povezao bib­lioteke iz Srbi­je, Hrvatske i Albanije.