OD 25 LEKARA DOMA ZDRAVLJA 15 RADI U KOVID AMBULANTI

Odlukom stru~nog kolegi­ju­ma Doma zdravl­ja Pirot, od 1.decembra pazars­ka ambu­lan­ta radi kao kovid ambu­lan­ta, jer kako isti~e direk­tor Doma zdravl­ja. Razlozi za ovu promenu su prakti~ne primene.Na dnevnom nivou vi{e ekipa mo‘e da pre­gle­da ve}i broj pacijenata.