POVEĆAN BROJ NOVOZARAŽENIH U OKRUGU

Na današn­ji dan reg­istrovano je ukup­no  78 POZITIVNIH novoobolelih lica sa područ­ja okru­ga (na PCR tes­tu od 45 poslatih 35 poz­i­tivnih i na antigenom tes­tu 43 poz­i­tivnih (Pirot 41, Dim­itro­v­grad 22, Bela Palan­ka 6 i Babušni­ca 9) i 4 lica sa smrt­nim ishodom (1 iz Dim­itro­vgra­da i 3 iz Pirota).

Danas, 30.11.2020. posla­to  je 75 uzo­ra­ka na PCR tes­tu u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko u Nišu.

Sva lica potrđe­na na  COVID u zav­is­nos­ti od težine klin­ičke slike su u kućnoj ili bol­ničkoj izo­laciji, 1252 lica su u izo­laciji. Danas je nalože­na mera kućne izo­lacije za 140 lica a ukin­u­ta za 124 (potvrđeni i kontakti).

PROCENJUJE SE DA JE BROJ ZARAŽENIH SEDAM DO DESET PUTA VEĆI OD BROJA LABORATORIJSKI POTVRĐENIH.