RADNIČKI PORAŽEN OD EKIPE ŽELEZNIČARA 23112020

Pirot­s­ki Radni~ki pora‘en je u pret­posled­njem kolu jesen­jeg dela prven­st­va Prve lige Srbi­je od ekipe @elezni~ar iz Pan~eva rezul­tatom 0:1 .