FK TANASKO RAJIĆ JESENJI PRVAK 23112020

Fud­bal­s­ki klub Tanasko Raji} iz Piro­ta sja­jnu igru u ovoj polu sezoni krunisao je osva­jan­jem tit­ule jesen­jeg prva­ka Zone istok. U rubri­ci Sprot­s­ki vikend gov­o­rimo i o ko{arci i rukometu.