UMRO PATRIJARH SRPSKI IRINEJ

Patri­jarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, pre­min­uo je jutros u 90. godi­ni u Vojno med­i­cin­skom cen­tru “Karabur­ma” gde se le~čio od korona virusa od 4. novem­bra. Na svom insta­gram pro­filu, tu vest prvi je objavio predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i}. Odlukom Vlade, u Srbi­ji je progla{ena trod­nev­na ‘alost zbog smr­ti Patri­jarha Irineja.