RADNIČKI SUTRA DOČEKUJE EKIPU ŽELEZNIČARA

Sutra su na pro­gra­mu sus­reti pret­posled­njeg kola jesen­jeg dela prven­st­va Prve lige Srbi­je. Radni~ki u Piro­tu do~ekuje ekipu @elezni~ara iz Pan~eva.