NAREDNE NEDELJE POČINJE SADNJA STABALA U GRADU I NA SARLAHU 20112020

U JP Komu­nalac ovih dana najvi{Še posla ima­ju zaposleni u RJ Zele­ni­lo. U toku je priprema travn­ja­ka i zele­ni­la za zimu. Naredne nedel­je tre­ba­lo bi da po~ne sad­n­ja sta­bala u skladu sa planom za ovu godinu.