VASIĆ: PIROĆANCI POŠTUJU PROPISANE MERE

Komadant Grad­skog {taba za vanredne situaci­je, gradona~elnik Vladan Vasi}, u izjavI za TV Pirot komen­tarisao je pri­menu novih mera za{tite od {iren­ja priemne novih mera i stan­je u javn­im ustanova­ma i preduze}ima.