RADNIČKI PORAŽEN U JAGODINI

U 15. kolu Prve lige Srbi­je Radni~ki je danas na gos­to­van­ju u Jago­di­ni pora‘en od istoimene ekipe rezul­tatom 4:0, polu­vreme 2:0. U nared­nom kolu Radni~ki do~ekuje u Piro­tu ekipu @elezni~ara iz Pan~eva.