KK PIROT DOČEKUJE RADNIČKI IZ KRAGUJEVCA

Ko{šarka{ši Piro­ta ima}će sutra te‘žak zadatak da ser­i­ju od 4 uza­stop­na poraza prek­inu u duelu sa ekipom kragujeva~kog Radni~kog. Me~ }e svakako obele‘iti duel dvo­jice najboljih cen­tara u ligi Ra{ka Kati}a i Mlade­na Panti}a. Za na{ tim debitova}e i iskus­ni Vladimir Djord­je­vi} Furi za koga su stigli papiri iz Slova~ke i reg­istrovan je za KK Pirot. Sus­ret u hali Kej po~inje sutra u 19:30 sati, igra se bez pris­ust­va pub­like, uz direk­tan prenos na TV Pirot. 

U slede}em pri­logu najavlju­je­mo ostale utak­mice zakazane za vikend.