KOŠARKAŠI PIROTA DOČEKUJU RADNIČKI IZ KRAGUJEVCA

U 8.kolu Ko{arka{ke lige Srbi­je KK Pirot u sub­o­tu do~ekuje ekipu Radni~kog iz Kragu­jev­ca. Izabrani­ci Mar­ka Spasi}a poku{a}e da prek­inu ser­i­ju poraza. Ssuret je intere­san­tan i zbog duela dvo­jice najboljih cen­tara u ligi Ra{ka Kati}a i Mlade­na Panti}a.