MINI SAJAM KNJIGA U PIROTU DO SUBOTE

U cen­tru gra­da u toku je mini sajam knji­ga. Sajam }e tra­jati do 14. novem­bra. [tan­dovi su otvoreni za sve pose­ti­oce od 10 do 20 sati.